Zöld Veltelini


Termesztési értéke: középérésű, bőtermő, termésátlaga 10-15 t!ha középerös növekedésű, államilag elismert ( 1956) zöld fehér borszőlőfajta. Fekvés és talaj iránt igényes, közepesen fagytürö, szárazságra érzékeny, rothadásra mérsékelten hajlamos, zöldmunka iránti igénye közepes. Bora kellemes illatú, gyakran fűszeres zamatú, tüzes, általában harmonikus, néha kissé kemény minőségi fehérbor.

A hajtás: elterülő.

A vitorla: nyitott, lapított, zöld, gyapjas, levelei domborodók.

A szártag: a háti oldalon barnászöld, a hasi oldalon zöld, pókhálós, pontozott, alig hamvas.

A levél: kerek, középnagy, olyan hosszú mint szeles, széle lefelé hajló, sima-hóIyagos, szövete nehezen szakadó, fűzöld, alig fényes, nem zsíros, osztott, karéjainak száma 5; vállöblének alakja és alapja ék alakú, melyet a lemez határol; oldalöblei határozatlan alakúak, alapjuk kerekített; a levél széle csipkés, sekélyen bemetszett; felszíne , pókhálós, fonáka szőrösödő és pókhálós; erezete zöld; a levélnyél barnászöld, csupasz, alig mintázott, rövid.

A fürt: ágas vagy vállas, tömött, középnagy, átlagtömege 140 g; a bogyó gömbölyded, zöldesfehér, kicsi, átlagtömege 1,7 g; pontozott, alig hamvas; húsa puha, leves, olvadó; íze semleges; héja középvastag, szivós.

Cserszegi Fűszeres


Termesztési értéke: korai érésű, bőtermő, termésátlaga 10-12 tlha, középerös növekedésű, államilag elismert ( 1982) cseszregi fehér borszőlőfajta. Fekvés és talaj iránt nem igényes, fagytürő, gombás megbetegedéseknek kissé ellenálló, szárazságra és túlterhelésre érzékeny, zöldmunka igényes. Bora alkoholban és savban gazdag, illatos, zamatos, fűszeres minőségi bor. Klónozása folyamatban van.

A hajtás: elterülő.

A vitorla: nyitott, lapított, barnászöld, csupasz, levelei homorúak.

A szártag: a háti oldalon barnászöld, a hasi olda1on zöld, csupasz, alig mintázott, alig hamvas.

A levél: ötszögletű, kicsi, olyan hosszú mint széles, fűzöld, tölcséres, sima-hó1yagos, szövete nehezen szakadó, fényes, zsíros, hasadt-osztott , karéjainak száma 3-5; vállöble és alapja ékalku, nyitott, alapját a levéllemez határolja; az oldalöblök határozatlan alakúak, alapjuk ék alakú; a levél szele fűrészes-csipkés, sekélyen és sürün bemetszett; a levél felszíne és fonaka csupasz; erezete zöld; a levélnyél vöröseszöld, csupasz, alig mintázott, rövid.

A fürt: vállas, tömött, közepes nagyságú, átlagtömege 150 g; a bogyó gömbölyű, kicsi, átlagtömege 1,8 g, pirkadtsárga, pontozott, hamvas; húsa puha, leves, olvad6; íze jellegzetesen fűszeres; héja vastag, szivós.

Ottonel Muskotály


Termesztési értéke: korai érésű, közepesen termő, termőképessége 8-10 t/ha, közepes növekedésű, államilag elismert  ottonel    (1956) fehér borszőlőfajta. Fekvés iránt nem,talaj iránt igényes, fagytürö, mérsékelt zöldmunkát igényel, rothadásra nem érzékeny, kedvezőtlen időjárás esetén rosszul termékenyül. Bora intenzív muskotályos illatú és zamatú, tüzes, de lágy karakterű, minőségi bor.

A hajtás: elterülő.

A vitorla: nyitott, lapított, bronzoszöld, szőrösödő , levelei homorúak.

A szártag: a háti oldalon barnászöld, a hasi oldalon zöld, csupasz, alig mintázott, alig hamvas.

A levél: ötszögletű, kicsi, olyan hosszú mint széles, hullámos, sima, szövete könnyen szakadó, sárgászöld, alig fényes, zsíros, hasadt-osztott, karéjainak száma 2-5; a vállöböl határozatlan alakú, nyitott, alapja ék alakú, melyet a lemez határol; oldalöblei határozatlan alakúak, alapjuk ék alakú, széle csipkés, sekélyen és sűrűn bemetszett; felszíne és fonáka szőrösödő (serteszőrös); erezete részben vörös; a levélnyél barnászöld, szőrösödő, alig mintázott, rövid.

A fürt: vállas, tömött, kicsi, átlagtömege 100 g; a bogyó gömbölyű, középnagy, átlagtömege 2,6 g, fehér, pontozott, alig hamvas; húsa puha, leves, olvadó; ize muskotályos; héja középvastag, szívós.

Olasz rizling


Termesztési értéke: késői érésű, középerős növekedésű, bőven termő, termésátlaga 12-14 t/ha, államilag elismert fehérolaszrizling borszőlőfajta, csak az elismert és kiemelt klónjai, szubklónjai szaporíthatók. Meleg fekvést igényel, talajban kevésbé válogatós, de a gyenge homoktalajokra nem való, mérsékelten tápanyagigényes, zöldmunka igényes, kevésbé rothad. Bora rezeda illatú, zamatos, tüzes, harmonikus minőségi bor.

A hajtás: elterülő.

A vitorla: nyitott, lapított, fehéreszöld, gyapjas, levelei domborodók.

A szártag: a háti oldalon halványan barnászöld, a hasi oldalon zöld, alig mintázott, alig hamvas.

A levél: határozatlan alakú, középnagy, olyan hosszú, mint széles, kiteritett, sima, szövete nehezen szakadó, világoszöld, alig fényes, zsiros, karéjozott-hasadt (egyes klónok, szubklónok esetében tagolatlan-karéjozott), karéjainak száma 3-5 vagy 0-5; vállöble határozatlan alakú, alapja ék alakú, melyet a lemez határol; oldalöbleinek alakja és alapja határozatlan alakú; széle fűrészes, mélyen és sürün bemetszett; felszíne csupasz, fonáka bársonyos és gyapjas; erezete zöld; a levélnyél barnászöld, pókhálós, alig mintázott, rövid.

A fürt: szárnyas, középnagy, átlagtömege 90-140 g, tömött; a bogyó gömbölyű, kicsi, át1agtömege 1,5 g, pontozott, sárga, alig hamvas; húsa puha, leves, olvadó; íze semleges; héja vékony, szívós.

Chardonnay


Termesztési értéke: korai érésü. középerös növekedésű, közepesen . termő, termésátlaga 9-11 t/ha, államilag elismertchar (1956) fehér borszőlőfajta. Fagytűrése jó, fekvés és talaj iránt mérsékelten igényes, viszonylag szárazságtűrő, rothadásra érzékeny, virágzáskori hűvös időjárás esetén rosszul termékenyül, zöldmunka iránti igénye közepes. Bora különlegesen illatos, fajtajelleges, savas karakterű, de finom savú, zamatos, minőségi fehérbor, kiváló pezsgőalapanyag.

A hajtás: félmerev-elterülő.

A vitorla: nyitott, lapított, zöld vagy fehéreszöld, gyapjas, levelei homorúak-kiterítettek.

A szártag: a háti oldalon barnászöld, a hasi oldalon zöld, csupasz, csíkos, alig hamvas.

A levél: ötszögletű, kicsi-középnagy, olyan hosszú mint széles, hullámos, sima-hó1yagos, szövete nehezen szakadó, alig fényes, nem zsíros, tagolatlan-hasadt, karéjainak száma 0-5; vállöble U-alakú, alapja ék alakú, melyet gyakran ér határol; oldalöblei nyitottak, alapjuk leggyakrabban ék alakú; a levél széle fűrészes, sekélyen bemetszett; felszíne pókhálós, fonáka szőrösödő és pókhálós; erezetének töve vörös; a levélnyél barnászöld, szőrösödő és pókhálós, alig mintázott, rövid.

A fürt: vállas vagy kúpos, tömött, kicsi, átlagtömege 90 g; a bogyó gömbölyű, kicsi, átlagtömege 1,6 g, zöldessárga, nem mintázott, hamvas; húsa puha, leves, olvadó; ize semleges; héja vékony, kissé szívós.

Rizlingszilváni


Termesztési érteke: korai érésű, erős növekedésű, bőtermő, termésátlaga 12-15 t/ha, államilag elismert ( 1956) fehérrizlingszil borszőlőfajta. Fekvés és talaj iránt közepesen igényes, túlterhelésre érzékeny, mérsékelten fagytűrő, rothadásra hajlamos, zöldmunka iránti igénye közepes. Bora kellemes illatú és zamatú, tüzes, de lágy karakterű minőségi vagy tájbor.

A hajtás: elterülő.

A vitorla: nyitott, lapított, sárgászöld, pókhálós, levelei domborodók.

A szártag: a háti oldalon barnászöld, a hasi oldalon zöld, csupasz, részben mintázott, alig hamvas.

A levél: ötszögletű, középnagy, olyan hosszú mint széles, hullamos, fűzöld, sima-hólyagos és ráncos, nem fényes, nem zsiros, osztott, ötkaréjú; vállöble zárt, határozatlan alakú, alapja ék alakú, melyet a lemez határol; oldalöbleinek alakja és alapja határozatlan; széle fűrészes-csipkés, sekélyen-közepesen melyen bemetszett; felszíne, pókhálós fonáka szőrösödő és pókhálós; erezete zöld; a levélnyél barnászöld, csupasz, alig mintázott, középhosszú.

A fürt: vállas, tömött, középnagy, átlagtömege 140 g; a bogyó gömbölyded, középnagy, átlagtömege 2,3 g, sárga, pontozott, alig hamvas; húsa puha, leves, olvadó; íze semleges; héja középvastag, kissé szívós.

Királyleányka


Termesztési értéke: középkésői érésű, erős növekedésű, bőtermő, termésátlaga 10-14 t/ha, államilag elismert ( 1973)királylea fehér borsző1őfajta. Fekvés és talaj iránt közepesen igényes, viszonylag fagytűrő, pára- és tápanyagigényes, rothadásra hajlamos, szárazságra kissé érzékeny, sok zöldmunkát igényel. Bora illatos, zamatos, finom savakkal rendelkező, harmonikus, minőségi fehérbor.

A hajtás: félmerev.

A vitorla: nyitott, lapított, bronzoszöld vagy sárgászöld, gyapjas, levelei homorúak-kiterítettek.

A szártag: a háti oldalon barnászöld, a hasi oldalon zöld, csupasz, csíkozott, kissé hamvas.

A levél: vese alakú, széles, középnagy, hullámos, sima, sötétzöld, szövete nehezen szakadó, fényes, zsíros, tagolatlan-karéjozott, karéjainak száma 0-3; vállöble széles ék alakú, alapja ék alakú, melyet a lemez határol; oldalöbleinek alakja és alapja ék alakú; széle fűrészes-csipkés, sekélyen és sürün bemetszett; felszíne pókhálós, fonáka szőrösödő és gyapjas; erezete zöld; a levélnyél lilászöld, szőrösödő, alig mintázott, rövid.

A fürt: kúpos, tömött, rövid, kicsi, átlagtömege 100 g; a bogyó gömbölyű, kicsi, átlagtömege 2,0 g, pontozott, alig hamvas; húsa puha, leves, olvadó; íze közömbös; héja vékony, tartós.

Bianca


Termesztési értéke: korai érésű, erős növekedésű, közepesen termő, termésátlaga 9-12 t ha, toleráns, államilag elismert bianca  (1982) fehér borszőlőfajta. Talaj és fekvés iránt nem igényes, fagytürö, gombás megbetegedéseknek viszonylag ellenál1ó, nem rothad, virágzáskor a kedvezőtlen időjárási tényezőkre érzékeny, zöldmunka igényes, kicsi fürtje miatt kedvezőtlen szüretelésű. Bora alkoholban gazdag, semleges ízű, savai finomak, de lágyulásra hajlamosak, minőségi bor.

A hajtás: merev.

A vitorla: nyitott, lapított, bronzoszöld, pókhálós, levelei homorúak.

A szártag: a háti oldalon lilásvörös, a hasi oldalon vöröseszöld, csupasz, alig mintázott, alig hamvas.

A levél: határozatlan alakú, kicsi-középnagy, olyan hosszú mint szeles, tölcséres, sima, szövete nehezen szakad6, világoszöld, fényes, zsíros, tagolatlan-karéjozott, karéjainak száma 0-5; a vállöböl határozatlan alakú, nyitott, alapja ék alakú, alapját a lemez határolja; oldalöblei határozatlan alakúak, alapjuk ék alakú; szele fűrészes, közepesen melyen bemetszett; felszíne csupasz, fonáka csupasz, az ereken szőrösödő; erezete részben vörös; a levélnyél vöröseszöld, csupasz, alig mintázott, hosszú.

A fürt: hengeres, kicsi, átlagtömege 90 g, laza; a bogyó gömbölyű, középnagy, átlagtömege 2,3 g, hamvas, nem mintázott, zöldessárga; húsa ropogós, húsos; íze semleges; héja vastag, szívós.

Zalagyöngye


Termesztési értéke: korai érésű, erős növekedésű, bőtermő, termésátlaga 13-16 tlha, államilag elismert( 1970) fehérzala borszőlőfajta. Fekvés és talaj iránt nem igényes, a szárazságot közepesen tűri, fagytűrő, peronoszpóra ellen toleráns, lisztharmatra érzékeny, kevésbé rothad, zöldmunka igénye közepes. Bora jellegzetes illatú s zamatú, diszkréten illatos, viszonylag lágy karakterű, asztali bor.

A hajtás: elterülő

A vitorla: nyitott, lapított, bronzoszöld, pókhálós, levelei homorúak-kiterítettek.

A szártag: a háti oldalon lilásvörös, a hasi oldalon zöld, csupasz, részben mintazott, hamvas.

A levél: szabálytalan alakú, középnagy, hosszú hullámos, sima-hóIyagos, szövete nehezen szakadó, kissé fényes, fűzöld, nem zsíros, tagolatlan-karéjozott, karéjainak száma 0-3; vállöble nyílt vagy záródó alakja és alapja ék alakú, melyet a lemez határol; oldalöbleinek alakja és alapja ék alakú; széle fűrészes-csipkés, közepesen mélyen bemetszett; felszíne pókhálós; fonáka szőrösödő; erezete részben vörös; a levélnyél vörös, pókhálós, csíkos, rövid.

A fürt: ágas, laza, nagy, átlagtömege 200 g; a bogyó megnyúlt, zöldesfehér, középnagy, átlagtömege 2,9 g, hamvas, mintázatlan; húsa ropogós, húsos; íze közömbös; héja középvastag, közepesen szívós.

Sauvignon Blanc

Termesztési értéke: középérésű, erős növekedésű, közepesen termő, termésátlaga 8-1 1 t/ha, államilag elismert ( 1982)sauvignon fehér borszőlőfajta. Fekvés iránt igényes, talajban nem válogatós, mérsékelten fagytűrő, szárazságtűrő, rothadásra közepesen érzékeny, kifejezetten zöldmunka igényes. Bora különleges illatú és zamatú, tüzes, testes, harmonikus minőségi fehérbor.

A hajtás: félmerev.

A vitorla: nyitott, lapított, zöld vagy halványan bronzoszöld, gyapjas, levelei homorúak-kiterítettek.

A szártag: a háti oldalon halványan barnászöld, a hasi oldalon zöld, pókhálós, alig mintázott, alig hamvas.

A levél: kerek, középnagy, olyan hosszú mint széles, hullámos, sima-hóIyagos, szövete nehezen szakadó, sötétzöld, alig fényes, nem zsíros, hasadt-osztott, karéjainak száma 2-5; val1öble zárt, alapja ék alakú, melyet a lemez határol; oldalöbleinek alapja és alakja határozatlan, széle csipkés, közepesen mélyen bemetszett; felszíne pókhálós, fonáka bársonyos és gyapjas; erezete zöld; a levélnyél zöld, pókhálós, alig mintázott, rövid.

A fürt: vállas, tömött, kicsi, átlagtömege 1 00 g; a bogyó gömbölyded, zöldessárga, kicsi, átlagtömege 1,8 g, pontozott, alig hamvas; húsa puha, leves, olvadó; íze közömbös; héja középvastag, szívós

Zenit

Termesztési értéke: korai érésű, bőtermő, termés-átlaga 10-14 t/ha, erős növekedésű, államilag elismert(1976) fehér borszőlőfajta. Fekvés és talaj irántzenit közepesen igényes, közepesen fagytürö, rothadásra kevésbé hajlamos, viszonylag szárazság tűrő, kevés zöldmunkát igényel. Bora az évjáratok többségében illatban, savakban gazdag de lágyulásra kissé hajlamos, savai finomak, minőségi fehérbor.

A hajtás: merev.

A vitorla: nyitott, lapított, fehéresen bronzoszöld, gyapjas, levelei domborodók.

A szártag: a háti oldalon barnásvörös, a hasi oldalon zöld, csupasz, barázdált és csíkozott, alig hamvas.

A levél: ötszögletű, középnagy, hosszú, hullámos, hó1yagos, szövete nehezen szakadó, füzöld, fényes, zsiros, karéjozott-hasadt, karéjainak száma 5; vállöble határozatlan-alakú, alapja ék alakú, melyet a lemez határol; oldalöblei határozatlan-alakúak, alapjuk határozatlan alakú; széle csipkés-fűrészes, sekélyen bemetszett; erezete részben vörös; a levélnyél lilászöld, pókhalós, csíkozott, középhosszú.

A fürt: vállas, kissé laza, középnagy, átlagtömege 100 g; a bogyó megnyúlt, kicsi, átlagtömege 1,7 g, sárga, kissé hamvas; húsa puha, leves; íze közömbös; héja vékony, közepesen szívós.

Kapcsolatok

Időkép

Időjárás

Felhőkép