Othello


Termesztési értéke: középérésű, középerős növekedésű, bőtermő, termésátlaga 10-13 t/ha, kett6s hasznosítású, direkt othello termő fajta. Szaporítása nem engedélyezett, az Eur6pai Uni6ban is tiltott. Tápanyagigényes, fagytürö, szárazságra érzékeny, a gombás megbetegedéseknek viszonylag ellenáll, nem rothad, zöldmunka igényes. Bora rubinpíros, enyhén labruszka ízű és illatú, csersavban gazdag asztali vörösbor.

A hajtás: elterülő.

A vitorla: nyitott, lapított, sárgászöld, nemezesen gyapjas, levelei homorúak-kiterítettek.

A szártag: barnászöld, pókhálós, mintázatlan, nem hamvas, a kacskepz6des rendszertelenül szaggatott.

A levél: ötszögletű, középnagy, hosszú, tölcséres, sárgászöld vagy sötétzöld, sima-hóIyagos, szövete könnyen szakadó, alig fényes, nem zsíros; hasadt-osztott; karéjainak száma 2-4; vállöble zárt, alapja ék alakú, melyet a levéllemez határol; oldalöblei határozatlan alakúak; széle fűrészes, közepesen melyen bemetszett; felszíne csupasz, fonáka szőrösödő és pókhálós; erezete zöld, vagy az erek töve vörös; a levélnyél szőrösödő és pókhálós, barnászöld, mintázatlan, közephosszú.

A fürt: vállas, tömött, kicsi-középnagy, átlagtömege 105 g; a bogyó gömbölyded, középnagy, átlagtömege 2,1 g, kék, feltűnően hamvas, nem mintázott; húsa kásás, nyálkás, kocsonyás; labruszka ízű; héja vastag, szívós.

Főbb megkülönböztető alaktani bélyegek: bogyó színében van, a Szürke othello bogyója szürke.

Merlot


Termesztési értéke: kései érésű, közepesen-bőven termő, termésátlaga 10-13 t/ha, erős növekedésű, államilag elismert merlot (1973) vörös borsző1őfajta. Talaj és fekvés iránt igényes, fagyérzékeny, a szárazságot közepesen tűri, zöldmunka igényes, kevésbé rothad, agrobaktériumra kifejezetten fogékony, kedvezőtlen évjáratban rosszul termékenyül. Bora kellemes illatú, rendkívül finom zamatú, tüzes, telt, harmonikus, kellemesen fanyar minőségi vörösbor.

A hajtás: elterülő.

A vitorla: nyitott, lapított, fehéreszöld, de a széle piros árnyalatú, gyapjas, levelei homorúak-kiteritettek.

A szártag: a háti oldalon barnászöld, a hasi oldalon zöld, csupasz, nem mintázott, alig hamvas.

A levél: ötszögletű, közepesen nagy, olyan hosszú mint széles, hullámos, sima-hólyagos, szövete könnyen szakad6, sötétzöld, nem fényes, zsíros, osztott, karéjainak száma 5; vállöble határozatlan alakú, záródó, alapja ék alakú, alapját a lemez határolja; oldalöblei határozatlan alakúak, alapjuk ék alakú; széle fűrészes-csipkés, sekélyen bemetszett; felszínének felülete pókhálós, fonáka szőrösödő és pókhálós; erezete zöld; a levélnyél barnászöld, pókhálós, nem mintázott, hosszú.

A fürt: ágas, laza, középnagy, átlagtömege 120 g; a bogyó gömbölyű, kicsi, átlagtömege 1,7 g, kék, pontozott, feltünően hamvas; húsa puha, leves, olvadó; íze közömbös; héja középvastag, szívós.

Cabernet Franc


Termesztési értéke: későn érő, középerös növekedésű, közepesen termő, termésátlaga 9-11 t/ha, államilag elismert caber fran (1956) vörös borszőlőfajta, klónja lényegesen többet terem, lekinyérése kedvezöt1en. Mérsékelten talaj és tápanyagigényes, viszonylag fagytűrő, szárazságra nem érzékeny, kevésbé rothad, zöldmunka igénye nagy, terhelésre nem érzékeny. Bora illatos, finom, jellegzetes zamatú, testes minőségi vörösbor.

A hajtás: elterülő.

A vitorla: nyitott, lapított, bronzoszöld, gyapjas, levelei domborodók.

A szártag: a háti oldalon barnászöld, a hasi oldalon halványan vöröseszöld, pókhálós, nem mintázott, nem hamvas.

A levél: ötszögletű, közepes nagyságú, olyan hosszú mint széles, hullámos, sima-hó1yagos, szövete könnyen szakadó, világoszöld, alig fényes, nem zsíros, osztott, karéjainak száma 5; a vállöböl határozat1an alakú, nyitott, alapja ék alakú, melyet a lemez határol; oldalöblei hatarozat1an alakúak, alapjuk általában ék alakú, de az oldalöbölben gyakran "fog" található; széle fűrészes-csipkés, közepesen mélyen bemetszett; felszíne pókhálós, fonáka szőrösödő és pókhálós; erezete zöld; a levélnyél vöröseszöld, pókhálós, nem mintázott, közephosszu.

A fürt: ágas vagy vállas, középtömött, kicsi, átlagtömege 90 g; a bogyó gömbölyű, kék, kicsi, átlagtömege 1,3 g, pontozott, feltűnően hamvas; húsa puha, leves, olvadó; íze fanyar (farkasalma íz); héja vastag, szivós.

Cabernet Sauvignon


Termesztési értéke: késői érésű, erős növekedésű, közepesen termő, termésátlaga 8-10 t/ha, államilag elismert  caber (1956) vörös borszőlőfajta, kl6njai az alapfajtánál lényegesen többet teremnek, lekinyérése kedvezőtlen. Fekve~ talaj és tápanyag igénye közepes, fagytűrő, szárazságra, terhelésre és rothadásra nem érzékeny, zöldmunka igénye nagy. Bora illatos, finom ízű, jellegzetes zamatú, testes minőségi vörösbor.

A hajtás: elterülő.

A vitorla: nyitott, lapított, bronzoszöld, gyapjas, levelei domborodók-kiteritettek.

A szártag: a háti oldalon lilásvörös, a hasi oldalon zöld, csupasz, alig mintázott, alig hamvas.

A levél: ötszögletű, közepes méretű, olyan hosszú mint széles, hullámos, sima-hóIyagos, szövete nehezen szakadó, sötétzöld, kissé fényes, nem zsíros, osztott, karéjainak száma 5; a vállöböl határozatlan alakú, záró oldali, alapja kerekített, alapját a lemez határolja; oldalöblei határozatlan alakúak, általában zártak, alapjuk kerekített vagy egyenes; a levél széle csipkés, mélyen és ritkán bemetszett; felszíne pókhálós, fonáka szőrösödő és pókhálós; erezetének töve vörös; a levélnyél borvörös, pókhálós, alig mintázott, rövid.

A fürt: ágas vagy vállas, közepesen tömött, kicsi, átlagtömege 90 g; a bogyó gömbölyű, kék, kicsi, átlagtömege 1,3 g, pontozott, feltűnően hamvas; húsa puha, leves, olvadó; íze fanyar (farkasalma íz); héja vastag, szivós.

Kékfrankos


Termesztési értéke: középérésű, közepesen bőven termő, termésátlaga 11-12 t/ha, erős növekedésű, államilag elismert kekfrank (1956) vörös borszőlőfajta. Fekvés s talaj iránt nem igényes (de gyönge-homoktalajföldben való), viszonylag fagy és szárazságtürö, nem rothad, kevés zöldmunkát igényel. Bora enyhen illatos (aszalt szilvára emlékeztető), testes, fanyar, savas karakterű, minöségi vörösbor.

A hajtás: félmerev-merev. .

A vitorla: nyitott, lapított, bronzoszöld, pókhálós, levelei domborodók, majd homorúak.

A szártag: a háti oldalon barnásvörös, a hasi oldalon barnászöld, csupasz, csíkozott, alig hamvas.

A levél: ötszögletű, középnagy-nagy, széles, tölcséres vagy kiterített, sima, szövete könnyen szakadó, sötétzöld, alig fényes, zsíros, tagolatlan vagy karéjozott, karéjainak száma 0-5; vállöbleinek alapja s alakja ék alakú, melyet a lemez határol; oldalöbleinek alapja és alakja ék alakú; széle fűrészes-csipkés, sekélyen bemetszett; felszíne s fonáka szőrösödő; erezete zöld; a levélnyél lilásvörös, csupasz, csíkos, középhosszú.

A fürt: vállas, tömött, középnagy, átlagtömege 150 g; a bogyó gömbölyű, kicsi, átlagtömege 2 g, kék, pontozott, hamvas; húsa puha leves, olvadó; íze közömbös; héja feltűnően vastag, szivós.

Zweigelt


Termesztési értéke: közepes érésü,bőtermő, termésátlaga 12-15 t/ha, középerös növekedésű, államilag elismertzwei (1981) vörös borszölötajta. Talajban nem válogat, de tápanyagigényes, fagytűrése közepes, rothadásra közepesen érzékeny, túlterhelésre kifejezetten érzékeny, kevésbé zöldmunka igényes. Bora színanyagban gazdag, csersavdus,jellegzetes zamatú, minőségi vörösbor, túlterhelés eseten asztali bor. Bejelentett klónja nincs.

A hajtás: kifejezetten elterülő.

A vitorla: nyitott, lapított, sárgás vagy barnászöld, gyapjas, levelei homorúak-kiterítettek.

A szártag: a háti oldalon lilásvörös, a hasi oldalon lilászöld, pókhálós, csíkos, hamvas.

A levél: vese alakú, középnagy, széles, hullámos, hó1yagos, szövete nehezen szakadó, sötétzöld, fényes, zsíros, karéjozott-hasadt, karéjainak száma 3-5; vállöble határozatlan alakú, alapja ék alakú, melyet esetenként a levélér határol; oldalöbleinek alakja s alapja határozatlan, gyakran kerekített; széle csipkés, sekélyen bemetszett; felszíne pókhálós, fonáka szőrösödő s pókhálós; erezete részben vörös; a levélnyél lilászöld, szőrösödő, alig mintázott, rövid.

A fürt: szárnyas, tömött, középnagy, átlagtömege 180 g; a bogyó gömbölyű, kicsi, átlagtömege 1,9 g, kék, pontozott, hamvas; húsa puha, leves, olvadó; ize közömbös; héja vastag, szívós.

Medina


Termesztési értéke: korai érésű, bőven termő, termésátlaga 11-12 t/ha, középerös növekedésű, toleráns, államilagmedina elismert (1984) vörös borszőlőfajta. Talaj és fekvés iránt nem igényes, gombás megbetegedéseknek viszonylag ellenáll, nem rothad, fagytűrö, szárazságra közepesen érzékeny, zöldmunka igénye kevés. Bora kissé lágy, jellegzetes zamatú asztali bor, rozé bora elfogadható minőségű. Bejelentett klónja nincs.

A hajtás: félmerev.

A vitorla: nyitott, lapított, vörös, csupasz, levelei homorúak.

A szártag: a háti oldalon kékeslila, a hasi oldalon lilászöld, csupasz, alig mintázott, kissé hamvas.

A levél: ötszögletű, középnagy, olyan hosszú mint széles, tölcséres, sima, szövete nehezen szakadó, fűzöld, nem fényes, nem zsíros, hasadt, karéjainak száma 3-5; a vállöböl határozatlan alakú, leggyakrabban zárt, alapja ék alakú, alapját a lemez határolja; oldalöblei nyitottak, alakjuk és alapjuk ék alakú; széle fűrészes-csipkés, közepesen melyen belül metszett; felszíne és fonáka csupasz; erezete lilásvörös; a levélnyél lilásvörös, csupasz, csíkos, rövid. "

A fürt: vállas, tömött, középnagy, átlagtömege 120 g; a bogyó gömbölyű, kék, kicsi, átlagtömege 1,9 g, nem mintázott, hamvas; húsa puha, leves, olvadó; íze közömbös; héja vékony, olvadó.

Kék Oportó

Termesztési értéke: korai érésű, erős növekedésű, bőtermő, termésátlaga 12-15 t/ha, államilag elismert (1956)oporto vörös borszőlőfajta. Fekvés s talaj iránt közepesen igényes, inkább meleg fekvésbe való, téltűrése közepes, gombás megbetegedésekre, rothadásra érzékeny, viszonylag szárazságtürö, kevés zöldmunkát igényel. Bora lágy karakterű, jeIIegzetes zamatú, színanyagban közepesen gazdag (gyenge évjáratokban szegény) minőségi vörösbor.

A hajtás: elterülő.

A vitorla: nyitott, lapított, sárgászöld vagy halványan bronzoszöld, csupasz, levelei kiterítettek-domborodók.

A szártag: a háti oldalon barnászöld, a hasi oldalon zöld, csupasz, alig mintázott, nem hamvas.

A levél: szabálytalan alakú, nagy, olyan hosszú mint széles, tölcséres vagy hullámos, sima, szövete könnyen szakadó, fűzöld, fényes, zsíros, hasadt-osztott, karéjainak száma 3-5; váIIöble határozatlan alakú, záródó, alapja ék alakú, melyet a lemez határol; oldalöblei határozatlan alakúak; széle csipkés, mélyen bemetszett; felszíne s fonáka csupasz; az erek töve vörös; a levélnyél barnászöld, csupasz, nem mintázott, közephosszu.

A fürt: vállas, tömött, középnagy, átlagtömege 160 g; a bogyó gömbölyű, középnagy, átlagtömege 2,2 g, pontozott, hamvas, kék; húsa puha, leves, olvadó; íze közömbös; héja vékony, olvadó.

Kapcsolatok

Időkép

Időjárás

Felhőkép